Hasar Anında Ne Yapılır

Hasar Halinde Ne Yapılır?

Sigortalı 5 gün içinde hasarı bildirir Poliçe ve zeyil numaraları, poliçe vadesi, hasarın yeri ve tahmini hasar miktarı bilgileri(telefon, faks, e-posta ile) sigorta şirketine bildirilir

Hasar tespiti için Şirket eksper gönderir
Dosyanın tamamlanması için gerekli evraklar şirkete yollanır

Sigortalıların hasarlı malları olduğu gibi bırakmamaları, hasarı azaltıcı çalışmalar yapmaları, nakliyat hasarlarında emtianın müşteriye ait bir depoya çektirilmesi, kasko hasarlarında aracın bir tamirhaneye (Anlaşmalı Tamirhane Sistemi'ne dahil bir servis de olabilir.) çekilmesi sağlanmalıdır

Bütün hasarlarda mutlaka bir resmi zabıt (trafik kaza raporu, karakol müracaat ve görgü tutanağı gibi) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır.

Zaptın mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir. Ayrıca gerekli diğer tüm evrakların şirkete intikal ettirilmesi sağlanmalıdır

Aynı riziko için başka sigorta şirketleri ile yapılan poliçeler varsa bunların bildirilmesi ve ibraz edilmesi gerekmektedir

Hasar Anında Şirkete Aktarılacak Bilgiler Poliçe ve zeyilname numaraları Sigortalı isim ve /veya ünvanı Sigortanın başlangıç bitim tarihleri Sigorta bedeli Hasar tarihi Hasar yeri Hasarın mahiyeti Tahmini hasar miktarı Ekspertiz yapılacak mahal